گواهینامه ها

♦  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور

 

♦  گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار و امور اجتماعی

 

♦  پروانه اشتغال پایه 1 محاسبات و نظارت سازمان نظام مهندسی توسط رئیس هیئت مدیره

 

♦  برند ثبت شده در مالکیت صنعتی ایران

 

♦  عضو انجمن LSF ایران

 

سازه پیش ساخته-ویلا پیش ساخته-اجرا ساختمان پیش ساخته-ساختمان باسازه های سبک-ساخت ساختمان پیش ساخته-خانه و ویلای پیش ساخته-خانه و ساختمان پیش ساخته-نصب ساختمان پیش ساخته-سالن پیش ساخته-ساختمان پیش ساخته اداری- ساختمان اداری پیش ساخته-ساخت سازهLSF-سازه های سبک ال اس اف-اجرای سازه های ال اس اف-ویلای پیش ساخته LSF- ویلا پیش ساخته LSF-فروش خط تولید سازه های ال اس اف-ساخت انبار با سازه سبک-ساخت انبار با سازه LSF - مجری سازه های ال اس اف-سازه فولادی ال اس اف- سازه LSF-ویلا LSF - ساختمانهای LSF- تولید کننده سازه های ال اس اف- تولید سازه ال اس اف - اجرای سازه سبک LSF-ساخت ساختمان با سازه پیش ساخته-ساخت ساختمان پیش ساخته-ساختمان با سازه پیش ساخته - ساختمان پیش ساخته-سامان سازه