دعوت به همکاری
مشخصات فردی
* نام
 
* نام خانوادگی
 
* کد ملی
 
* تاریخ تولد
 
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
آیا دارای گواهینامه هستید؟
آیا از نظر جسمانی کاملاً سالم هستید:
تلفن ثابت
* تلفن همراه
 
آدرس محل سکونت

مشخصات تحصیلی
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی

سوابق و مهارت ها
مهارتها و دوره های آموزشی
سوابق کاری
میزان سوابق بیمه به ماه


از چه طریقی با این شرکت آشنا شدید ؟
آیا تعهد خدمت به سازمان یا موسسه دیگری دارید ؟
آیا حاضر به کار در روزهای تعطیل و جمعه می باشید ؟
حقوق درخواستی به عدد
حقوق درخواستی به حروف
* کد امنیتی
 

گواهی میکنم که کلیه اطلاعات داده شده در این پرسشنامه دقیق و صحیح بوده و درصورت استخدام چنانچه خلاف آن ثابت شود و یا بعد از استخدام در جای دیگری مشغول به کار شوم شرکت سامان سازه صلابت حق خواهد داشت که اینجانب را بدون پرداخت حقوق و مزایا و غرامت اخراج نماید. شرکت سامان سازه صلابت مجاز به هر گونه تحقیقاتی نسبت به اظهارات اینجانب در مورد سوابق و اطلاعات مندرج در این پرسشنامه را دارد و هیچگونه مسئولیت حقوقی که ممکن است در این مورد حاصل شود متوجه شرکت سامان سازه صلابت نخواهد بود. بدیهی است تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد .