رئیس هیئت مدیره

امید عبدالمالکی -  رئیس هیات مدیره

سازه سبک-مجری سازه LSF- سازه lsf- سازه ال اس اف- ساخت و ساز- پیش ساخته- قیمت سازه سبک-قیمت سازه LSF-اضافه طبقه