درباره LSF

تاريخچه سيستم ساختماني LSF 

 مزایای LSF

 چرا LSF؟

قیمت سازه LSF

 

آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد- LSF(بخش غیر سازه)

آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد-LSF (بخش سازه)

 

ساختمان هاي پيش ساخته فولادي سبك (Light Weight Steel Frame)به LSF موسوم بوده كه بصورت خشك وعمدتا با استفاده از اتصالات پيچي بكار مي روند. اين ساختمان ها از 4 جزء اصلي شامل:مقاطع متشكل از ورق هاي فولادي سرد نوردشده براي سازه، صفحات تخته گچي به عنوان پوشش رويه دروني و صفحات تخته سیمانی برای پوشش رویه بیرونی و لايه میانی عايق حرارتي و صوتي تشكيل مي شوند. كاربرد اين ساختمان ها به عنوان يك سيستم سازه اي مستقل و اكثرا درانبوه سازي ساختمان هاي چند طبقه، دفاتر و ساختمان هاي تجاري، واحدهاي صنعتي و سالن هاي ورزشي است.


از عمده مزاياي LSF كاهش جرم ساختمان و مقاومت در برابر نیروی زلزله، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش زمان احداث پروژه ها است. بكارگيري  روش سازه LSF در ساختمان هاي 5 طبقه كشور بارعايت تمهيدات خاص مقدور مي باشد.

 

 

سازه LSF ، سازه ال اس اف، پیش ساخته، سازه سبک،سامان سازه صلابت